Giới thiệu - Công ty thiết kế nội thất ANT DESIGN VIỆT NAM

VỀ ANT DESIGN VIỆT NAM

Tầm nhìn

Trở thành 1 thương hiệu việt được người việt đặt niềm tin tuyệt đối trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng nhà ở. Cung cấp giải pháp trọn gói về nhà ở đến từng vùng miền lãnh thổ Việt Nam

Sứ mệnh

Với mục tiêu hòa hợp cùng thiên nhiên, Ant Design luôn sáng tạo không ngừng đem không gian xanh đến từng ngôi nhà, xây dựng nên những công trình trường tồn cùng thời gian.

Giá trị cốt lõi: 4 chữ TÍN – TRÍ – TÂM – NHÂN

Tín

Ant Design đặt chữ tín lên vị trí hàng đầu, Lấy chữ tín làm vũ khí cạnh tranh. Bảo vệ chữ tín như bảo vệ danh dự của mình.

Trí

Ant Design coi sáng tạo là chuẩn mực trong thiết kế, là đòn bẩy để phát triển. Sáng tạo trong từng không gian. Đem đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị trong từng không gian mà Ant Design thiết kế.

Tâm

Ant Design đặt chữ Tâm là nền tảng quan trọng của việc kinh doanh. Không chấp nhận đánh đổi chất lượng để lấy lợi nhuận, luôn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ chất lượng. Luôn duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở chuẩn mực cao nhất.

Nhân

Với mục tiêu coi con người là trung tâm: Ant design mong muốn xây dựng nên đội ngũ những kiến trúc sư giỏi, nhiệt huyết có đủ ĐỨC và TÀI. Nợi mà mọi kiến trúc sư có thể thỏa sức sáng tạo và sống đúng với đam mê của mình.

Tầm nhìn

Trở thành 1 thương hiệu việt được người việt đặt niềm tin tuyệt đối trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng nhà ở. Cung cấp giải pháp trọn gói về nhà ở đến từng vùng miền lãnh thổ Việt Nam

Sứ mệnh

Với mục tiêu hòa hợp cùng thiên nhiên, Ant Design luôn sáng tạo không ngừng đem không gian xanh đến từng ngôi nhà, xây dựng nên những công trình trường tồn cùng thời gian.

Giá trị cốt lõi: 4 chữ TÍN – TRÍ – TÂM – NHÂN

Tín

Ant Design đặt chữ tín lên vị trí hàng đầu, Lấy chữ tín làm vũ khí cạnh tranh. Bảo vệ chữ tín như bảo vệ danh dự của mình.

Trí

Ant Design coi sáng tạo là chuẩn mực trong thiết kế, là đòn bẩy để phát triển. Sáng tạo trong từng không gian. Đem đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị trong từng không gian mà Ant Design thiết kế.

Tâm

Ant Design đặt chữ Tâm là nền tảng quan trọng của việc kinh doanh. Không chấp nhận đánh đổi chất lượng để lấy lợi nhuận, luôn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ chất lượng. Luôn duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở chuẩn mực cao nhất.

Nhân

Với mục tiêu coi con người là trung tâm: Ant design mong muốn xây dựng nên đội ngũ những kiến trúc sư giỏi, nhiệt huyết có đủ ĐỨC và TÀI. Nợi mà mọi kiến trúc sư có thể thỏa sức sáng tạo và sống đúng với đam mê của mình.